مسواک زدن اسرائیل انقلاب انقلابی ایران

مسواک زدن: اسرائیل انقلاب انقلابی ایران اسلام اسلامی مرگ بر اسرائیل اهداف نظام

گت بلاگز بازار خودرو تولید ون کم کردن یافت

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ون از ۱۱۴ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۹۲ دستگاه رسید.

تولید ون کم کردن یافت

تولید ون کم کردن یافت

عبارات مهم : انواع

خرداد ماه امسال تولید انواع ون به طور میانگین ۱۹.۳ درصد کم کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ون از ۱۱۴ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۹۲ دستگاه رسید.

خرداد ماه امسال تولید این محصول در کشور عزیزمان ایران ماشین دیزل متوقف شده است و از ۸۴ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به صفر کم کردن یافت.

تولید ون کم کردن یافت

برخلاف این شرکت ولی تولید انواع ون در دو شرکت دیگر با زیاد کردن همراه بوده است.

تولید این محصول در سروش دیزل مبنا صعودی بوده و از ۳۰ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۸۰ دستگاه زیاد کردن یافت.

به گزارش ایسنا، در این مدت تولید انواع ون از ۱۱۴ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۹۲ دستگاه رسید.

خرداد ماه امسال تولید انواع ون در سایپا نیز به ۱۲ دستگاه رسید. این در حالی است که خرداد ماه ۱۳۹۶ تولید ون در این شرکت متوقف بود.

واژه های کلیدی: انواع | محصول | همراه | دستگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz